Menu
Menu
Your Cart

Returns

RETOUREN / RMA


RETOURNEREN
Indien u producten welke reeds geleverd zijn retour wilt sturen dan gelden onderstaande voorwaarden:

 1. Producten dienen binnen 14 dagen na aflevering retour gezonden te worden, de producten dien voldoende gefrankeerd in een ombox verzonden te worden.
 2. Het product is ongebruikt, in onbeschadigde originele verpakking.
 3. Speciaal bestelde producten worden niet retour genomen
 4. Bij de verzending dient u een kopie van de originele factuur mee te sturen, alsmede een kopie van het RMA formulier.
 5. Voor de retourzending dient u het RMA formulier retourzending op te maken, op dit RMA formulier dient u het serienummer van het product te vermelden.
 6. JBN Security behoudt zich het recht voor om bij retourzendingen 15% restock in rekening te brengen of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren in geval van beschadiging verpakking of product.

Na ontvangst van de producten betaalt JBN Security binnen veertien dagen de geretourneerde producten aan u terug. Let op: het gaat hierbij uitsluitend om terugbetaling van de producten! Andere kosten zoals verzendkosten en/of overige kosten (telefonisch contact, faxen etc.) vergoeden wij niet.

DEFECTE PRODUCTEN
Defecte producten kunnen binnen de voor dat product geldende garantieperiode retour gestuurd worden.

 1. De producten dienen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd verzonden te worden.
 2. Bij de verzending dient u een kopie van de originele factuur mee te sturen, alsmede een kopie van het RMA formulier.
 3. Op het RMA formulier dient u het serienummer van het product te vermelden, de klacht / defect dient duidelijk omschreven te worden.
 4. Het retour gestuurde product zal door onze technische dienst beoordeeld worden op reparatie / vervanging of afwijzing garantie
 5. JBN streeft ernaar binnen 2 weken een garantie claim afgehandeld te hebben.
 6. In het geval er geen defect geconstateerd wordt zal JBN behandelings- / onderzoekskosten in rekening brengen a € 50,00 excl Btw

ADRESSERING RETOURZENDINGEN

JBN Security

t.a.v. Technische dienst

Bakkenzuigerstraat 52

1333HA  Almere

Nederland